Korzystanie z komentarzy w VEXcode GO

Komentarze są zwykle dodawane do projektów, aby wyjaśnić, jakie zadania programista chciał osiągnąć w poszczególnych częściach projektu. Są więc pomocni we współpracy i rozwiązywaniu problemów. 

Przeciągnij blok [Komentarz] i dołącz go do dowolnego bloku na stosie. 

Dodaj_komentarz.png

Wpisz dowolny tekst, liczby lub symbole w bloku [Komentarz]. 

type_in_the_comment_block.png
Po zakończeniu komentowania kliknij gdziekolwiek poza blokiem [Komentarz] lub naciśnij „Wróć”, aby zakończyć edycję komentarza. 

Screen_Shot_2020-08-20_at_1.26.23_PM.png

Uwaga: Po zakończeniu wnętrze bloku [Komentarz] zmieni kolor z białego na szary. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: