Konfiguracja ramienia robota VEX GO

Kiedy zaczynasz tworzyć projekt w VEXcode GO, bloki Motion, Magnet i Eye Sensing nie pojawią się w Przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowane ramię robota.

Można skonfigurować tylko jedną kompilację na projekt.

Uwaga: Tej konfiguracji można używać w przypadku konstrukcji ramienia robota Code (1-osiowego) lub ramienia robota Code (2-osiowego). Należy pamiętać, że wersja ramienia robota Code (1-osiowego) zawiera tylko silnik podstawowy, ale silnik ramienia będzie nadal wyświetlany w blokach ruchu i w oknie Urządzenia.


Dodawanie ramienia robota

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.27.12_PM.png

Aby skonfigurować ramię robota, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

dodaj_urządzenie.jpeg

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

wybierz_Robot_Arm.jpeg

Wybierz opcję „Ramię robota”.

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.35.14_PM.png

Po wybraniu ramienia robota pojawi się lista portów. Sprawdź, czy wszystkie przypisane porty odpowiadają ukończonej kompilacji. Na tej liście NIE obejmuje czujnik oka, który należy podłączyć do portu czujnika oka w urządzeniu GO Brain.

Uwaga: Jeśli zbudowałeś ramię robota Code (1-osiowe), urządzenie GO Brain nie będzie miało silnika podłączonego do portu 1. Nadal będziesz mógł używać bloków ruchu do sterowania silnikiem podstawowym.

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.34.59_PM.png

Wybierz „GOTOWE”, aby zakończyć konfigurację lub „ANULUJ”, aby wrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje zamknięcie konfiguracji ramienia robota i powrót do okna Urządzenia, w którym nie skonfigurowano żadnych urządzeń.

Eye_Sensing_blocks.jpeg

Po skonfigurowaniu ramienia robota w Przyborniku pojawią się kategorie bloków Ruch i Magnes oraz bloki Wykrywanie wzroku.


Usuwanie ramienia robota

Screen_Shot_2020-08-26_at_12.35.29_PM.png

Ramię robota można również usunąć, wybierając opcję „USUŃ” u dołu ekranu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: