Konfiguracja bazy kodu VEX GO

Kiedy zaczynasz tworzyć projekt w VEXcode GO, bloki z kategorii Drivetrain i Sensing nie pojawią się w Toolboxie, dopóki nie zostanie skonfigurowana baza kodu.

Można skonfigurować tylko jedną kompilację na projekt.


Dodawanie bazy kodu

Przycisk Urządzenia

Aby skonfigurować bazę kodu, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

dodaj_urządzenie.jpeg

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Wybierz_kod_Base.jpeg

Wybierz opcję „BAZA KODU”.

Port_config.jpeg

Po wybraniu bazy kodu pojawi się lista portów. Sprawdź, czy wszystkie przypisane porty odpowiadają ukończonej kompilacji.

Gotowe.jpeg

Wybierz „GOTOWE”, aby zakończyć konfigurację lub „ANULUJ”, aby powrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: Wybranie opcji „Anuluj” spowoduje zamknięcie konfiguracji podstawowej kodu i powrót do okna Urządzenia, w którym nie skonfigurowano żadnych urządzeń.

drivetrain_blocks.png

Teraz, gdy baza kodu została skonfigurowana, w Przyborniku pojawią się bloki z kategorii Układ napędowy i Wykrywanie.


Usuwanie bazy kodu

Usuń.jpeg

Bazę Kodu można również usunąć, wybierając opcję „USUŃ” u dołu ekranu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: