Bloki oczekujące i nie oczekujące w VEXcode GO

Bloki nie oczekujące

Bloki nie oczekujące stos są kontynuowane, nawet jeśli zachowanie bloku nie jest jeszcze zakończone.

Blok [Drive] jest dobrym przykładem bloku nie oczekującego. W poniższym przykładzie baza kodu nie porusza się, ponieważ rozpoczyna się blok [Drive], ale następnie blok [Zatrzymaj jazdę] zatrzymuje ją, zanim silniki będą mogły się ruszyć.

Non-waiting_block_example.jpeg

Bloki nie oczekujące są przydatne, gdy chcesz wykonać wiele zachowań jednocześnie.


Bloki oczekujące

Bloki oczekujące wstrzymują resztę stosu do momentu zakończenia działania tego bloku.

Większość oczekujących bloków znajduje się wśród bloków ruchu i układu napędowego.

Jeśli Baza Kodu musi wjechać w kwadrat o boku 300 mm, możesz użyć bloków oczekujących, aby Baza Kodu wykonała każde zachowanie indywidualnie.

Waiting_blocks_examples.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: