Korzystanie z notatek w VEXcode GO

Oto kilka podstawowych sposobów zarządzania notatkami w projektach:


Dodawanie notatki do projektu

Dodaj_notatkę.png

Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce w obszarze roboczym i wybierz opcję „Dodaj notatkę”.

Wpisz_tekst.png

Następnie wpisz w notatce dowolny tekst, liczby lub symbole.

  • Naciśnij „Wróć”, aby napisać notatkę składającą się z wielu wierszy.
  • Gdy notatka będzie już gotowa, wybierz dowolne miejsce w obszarze roboczym.

Zwijanie notatek

Top_arrow.png

Notatkę można zwinąć, wybierając strzałkę w dół na górnym marginesie.

Zwinięta_notatka.png 

Spowoduje to zwinięcie notatki.


Przenoszenie notatek

margines_noty_noty.png

Notatkę można przenieść, zaznaczając górny margines i przeciągając go. 


Usuwanie notatek

Usuń_notatkę.png

Możesz usunąć dowolną notatkę, wybierając „X” znajdujący się w prawym górnym rogu notatki.

Usuń_menu.png 

Możesz także usunąć notatkę, naciskając ją długo i wybierając opcję „Usuń”.


Powielanie notatek

Duplicate_menu.png

Możesz zduplikować notatkę, naciskając ją długo i wybierając opcję „Duplikuj”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: