Uzyskiwanie dostępu do pomocy w projekcie VEXcode IQ C++

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest przydatne dla twojego projektu.


Uzyskiwanie dostępu do pomocy z Przybornika

Wybór pomocy

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

Rozszerzony ekran pomocy

Zobaczysz powiększony ekran z prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

Wybierz polecenia

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

Ukryj napęd, aby uzyskać pomoc

Po zakończeniu ukryj okno pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony pomocy.


Uzyskiwanie dostępu do pomocy z obszaru roboczego

Polecenie prawego przycisku myszy

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

Menu kontekstowe

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc dotycząca poleceń”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: