Dostęp do pomocy w projekcie VEXcode IQ C++

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest ono pomocne w Twoim projekcie.


Dostęp do pomocy z Przybornika

Wybieranie Pomocy

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

Rozszerzony ekran pomocy

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

Wybierz Polecenia

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

Ukryj dysk, aby uzyskać pomoc

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.


Dostęp do pomocy z obszaru roboczego

Polecenie kliknięcia prawym przyciskiem myszy

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

Menu kontekstowe

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz opcję „Pomoc dotycząca poleceń”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: