Przygotowanie do pobrania projektu w VEXcode IQ

Oto lista zadań, które powinieneś wykonać przed pobraniem projektu VEXcode, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe przed użyciem VEX IQ Brain.

Przed pobraniem projektu VEXcode do VEX IQ Brain sprawdź każdy z poniższych punktów:

  • Czy wszystkie silniki i czujniki są podłączone do właściwych portów?
  • Czy inteligentne kable są całkowicie włożone do wszystkich silników i czujników?
  • Czy Brain jest włączony?
  • Czy akumulator jest naładowany?

VEXcode IQ zawiera przykładowe projekty i szablony, z których możesz skorzystać. W poniższym filmie instruktażowym zobacz, jak możesz używać przykładowych projektów i szablonów w VEXcode IQ.

Do przodu (mm)

Jeśli masz zbudowany VEX IQ Clawbot, otwórz przykładowy projekt „Forward (mm)” i pobierz projekt do VEX IQ Brain.

Przykładowy projekt dźwiękowy

Jeśli nie masz wbudowanego robota, otwórz przykładowy projekt Playing Notes i pobierz projekt do VEX IQ Brain.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: