Oto lista zadań, które należy wykonać przed pobraniem projektu VEXcode, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe przed użyciem VEX IQ Brain.

Przed pobraniem projektu VEXcode do VEX IQ Brain sprawdź każdy z poniższych elementów:

  • Czy wszystkie silniki i czujniki są podłączone do właściwego portu?
  • Czy inteligentne kable są całkowicie włożone do wszystkich silników i czujników?
  • Czy Mózg jest włączony?
  • Czy bateria jest naładowana?

VEXcode IQ zawiera przykładowe projekty i szablony, z których możesz skorzystać. W poniższym samouczku wideo zobacz, jak korzystać z przykładowych projektów i szablonów w VEXcode IQ.

Do przodu (mm)

Jeśli masz zbudowany VEX IQ Clawbot, otwórz przykładowy projekt „Forward (mm)” i pobierz projekt do VEX IQ Brain.

Przykładowy projekt dźwięku

Jeśli nie masz zbudowanego robota, otwórz przykładowy projekt Playing Notes i pobierz projekt do VEX IQ Brain.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus