Użytkownicy mogą otwierać projekt w VEXcode IQ na różne sposoby:

  • Otwieranie istniejącego projektu
  • Otwieranie przykładu

Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz menu Plik

Otwórz istniejący projekt, wybierając „Otwórz” z menu Plik.

Zmiana prędkości

Otworzy się okno Plik urządzenia. Wybierz lokalizację, w której zapisałeś plik. Zwróć uwagę, że projekty VEXcode IQ C++ mają rozszerzenie .iqcpp . Następnie wybierz żądany plik projektu .iqcpp .

Zmiana prędkości otwarte

Wybierz otwarte.

Projekt otwarty

Twój projekt otworzy się w VEXcode IQ.


Otwieranie przykładowego projektu

Menu Plik

Otwórz menu Plik i wybierz „Otwórz przykłady”.

Przykłady w VEXcode IQ

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

Uwaga: podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

Aby uzyskać więcej informacji o przykładowych projektach, zobacz artykuł Używanie przykładowych projektów i szablonów C++ w bazie wiedzy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus