Otwieranie projektu VEXcode IQ C++ na Chromebooku

Użytkownicy mogą otwierać projekt w VEXcode IQ na różne sposoby:

  • Otwieranie istniejącego projektu
  • Otwieranie przykładu

Otwieranie istniejącego projektu

Menu Plik otwarte

Otwórz istniejący projekt, wybierając opcję „Otwórz” z menu Plik.

Zmiana prędkości

Otworzy się okno Plik na Twoim urządzeniu. Wybierz lokalizację, w której zapisałeś plik. Zauważ, że projekty VEXcode IQ C++ mają rozszerzenie .iqcpp. Następnie wybierz żądany plik projektu .iqcpp.

Zmiana prędkości otwarta

Wybierz opcję Otwórz.

Projekt otwarty

Twój projekt zostanie otwarty w VEXcode IQ.


Otwieranie przykładowego projektu

Plik menu

Otwórz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”.

Przykłady w VEXcode IQ

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

Uwaga: podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przykładowych projektów, zobacz artykuł Korzystanie z przykładowych projektów i szablonów C++ w Bibliotece VEX.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: