Po uruchomieniu VEXcode IQ otwiera się nowy projekt blokowy, ale po uruchomieniu VEXcode IQ można łatwo utworzyć nowy projekt C++.


Tworzenie nowego projektu C++

Ikona VEXcode IQ

Uruchom VEXcode IQ

Ustawienia domyślne

VEXcode IQ otworzy się z początkowym projektem w trybie edytora bloków.

Zapisz nowy tekst

Aby utworzyć projekt C++, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy”.

Tryb C

VEXcode IQ przełączy się w tryb edytora C++ i załaduje domyślny pusty projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus