Tworzenie nowego projektu VEXcode IQ C++

Nowy projekt Blocks otwiera się po uruchomieniu VEXcode IQ, ale po otwarciu VEXcode IQ możesz z łatwością utworzyć nowy projekt w C++.


Tworzenie nowego projektu w C++

Ikona VEXcode IQ

Uruchom VEXcode IQ

Ustawienia domyślne

VEXcode IQ otworzy się z początkowym projektem w trybie edytora bloków.

Zapisz nowy tekst

Aby utworzyć projekt w C++, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy”.

Tryb C

VEXcode IQ przełączy się do trybu edytora C++ i załaduje domyślny pusty projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: