Aby zaprogramować V5 Brain, należy nawiązać udane połączenie między V5 Brain a urządzeniem za pomocą kabla Micro-USB.

BrainConnectUSB

Poniższy artykuł obejmie:

 • Zbieranie komponentów
 • Podłączanie komponentów

Zbieranie komponentów

Zbierz wymagane składniki

 • Działający kabel Micro-USB
 • Mózg V5
 • Bateria V5
 • Kabel akumulatora V5
 • Komputer z systemem Windows, Mac lub Chromebook

Podłączanie komponentów

Krok 1: Podłącz baterię V5 do mózgu V5

 • Podłącz V5 Brain do akumulatora V5 za pomocą kabla akumulatora. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne.

  v5bateria

Krok 2: Podłącz kabel Micro-USB do V5 Brain

 • Podłącz V5 Brain do urządzenia za pomocą kabla Micro-USB.
 • Upewnij się, że V5 Brain jest podłączony do naładowanej baterii V5 i włączony.

  krok 2

Krok 3: Podłącz kabel Micro-USB do urządzenia

 • Podłącz drugi koniec kabla Micro-USB do portu USB komputera.

  BrainConnectUSB

Krok 4: Potwierdź udane połączenie

 • Pomyślne połączenie jest potwierdzane, gdy ikona stanu mózgu na pasku narzędzi ma kolor zielony.

  zielony mózg potwierdzić

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: