Podłączanie mózgu V5 do komputera przez USB

Aby zaprogramować V5 Brain, należy nawiązać udane połączenie między V5 Brain a urządzeniem za pomocą kabla Micro-USB.


Zbieranie komponentów

BrainConnect USB

Zbierz wymagane komponenty

  • Sprawny kabel micro-USB
  • Mózg V5
  • Bateria V5
  • Kabel akumulatora V5
  • Komputer z systemem Windows, Mac lub Chromebook

Podłączanie komponentów

v5bateria

Podłącz akumulator V5 do mózgu V5

Podłącz mózg V5 do akumulatora V5 za pomocą kabla akumulatora. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne.

Podłącz kabel Micro-USB do V5 Brain

krok 2

Podłącz V5 Brain do urządzenia za pomocą kabla Micro-USB.

Upewnij się, że V5 Brain jest podłączony do naładowanej baterii V5 i włączony.

Podłącz kabel Micro-USB do urządzenia

BrainConnect USB

Podłącz drugi koniec kabla Micro-USB do portu USB komputera.

Potwierdź pomyślne połączenie

zielony mózg, potwierdzam

Pomyślne połączenie zostanie potwierdzone, gdy ikona stanu mózgu na pasku narzędzi stanie się zielona.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: