Otwieranie projektu V5 Python na macOS

Istnieje kilka sposobów otwierania projektu w Pythonie na urządzeniu MacOS.


Otwórz istniejący projekt

Menu Plik

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Otwórz menu

Wybierz „Otwórz” z menu rozwijanego.

Plik otwarty

Otworzy się menu plików na urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Zwróć uwagę, że projekty Python VEXcode V5 mają rozszerzenie .v5python . Wybierz żądany plik projektu .v5python .

Plik otwórz wybierz

Wybierz otwarte.

Twój projekt się otworzy

Twój projekt otworzy się w VEXcode V5.

Otwórz najnowszy projekt

Plik otwarty ostatnio

Możesz także otworzyć projekt, który został ostatnio zapisany, wybierając opcję „Otwórz ostatnie”. Po wybraniu otworzy się menu z ostatnio zapisanymi projektami.

Otwórz przykładowy projekt

Menu Plik

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

Otwórz przykłady

Wybierz „Otwórz przykłady” z menu rozwijanego.

Przykładowe menu

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: Szablony i projekty przykładowe są używane do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota do projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

szablon pazurbota

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt. Ten projekt zawiera szablon Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu).

szablon w obszarze roboczym

Przycisk samouczków

Aby uzyskać więcej informacji o przykładowych projektach, wybierz przycisk „Samouczki” na pasku narzędzi.

Korzystanie z przykładów

Następnie przewiń w dół i wybierz samouczek wideo „Korzystanie z przykładowych projektów”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: