Korzystanie z programów autopilota - IQ Brain (1. gen.)

Program Autopilot jest programem domyślnym dostępnym w oprogramowaniu Robot Brainw wersji 1.11 lub nowszej. Dzięki programowi Autopilot Twój Robot Autopilot (zobaczInstrukcje budowania Clawbot IQ) może samodzielnie eksplorować pomieszczenie – nie jest potrzebny żaden kontroler. Zawiera trzy wbudowane tryby eksploracji: tryb losowy, spiralny i kosiarka.

Tryb losowy

losowy autopilot

Robot będzie losowo eksplorował Twój pokój, jadąc po linii prostej. Kiedy napotka przeszkodę, cofnie się, obróci losową ilość i wyruszy w nowym kierunku.

Jest to domyślny tryb eksploracji Autopilota; dotknięcie dotykowej diody LED w tym trybie spowoduje zmianę w tryb spiralny.

W tym trybie dioda LED Touch będzie świecić na czerwono; gdy czujnik koloru zobaczy czerwony obiekt, robot przejdzie w ten tryb.


Tryb spiralny

spirala autopilota

Robot rozpocznie eksplorację, poruszając się po spirali o coraz większym promieniu. Kiedy robot napotka przeszkodę, pojedzie w nowe miejsce i ponownie zacznie kręcić się po spirali.

Dotknięcie dotykowej diody LED w tym trybie spowoduje zmianę na tryb kosiarki, jeśli podłączony jest czujnik żyroskopowy, lub tryb losowy, jeśli czujnik żyroskopowy nie jest podłączony.

W tym trybie dioda LED Touch będzie świecić na niebiesko; gdy czujnik koloru zobaczy niebieski obiekt, robot przejdzie w ten tryb.


Tryb kosiarki

kosiarka z autopilotem

Robot zacznie eksplorować Twój pokój, jeżdżąc tam i z powrotem, tak jakby kosił trawnik. Kiedy napotka przeszkodę, zawróci i będzie kontynuował jazdę w przeciwnym kierunku.

Dotknięcie dotykowej diody LED w tym trybie spowoduje zmianę w tryb losowy.

W tym trybie dioda LED Touch będzie świecić na zielono; gdy czujnik koloru zobaczy zielony obiekt, robot przejdzie w ten tryb.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: