Pisanie funkcji zwracającej wartość w VEXcode Pro V5

Przykład: Prosta funkcja największego wspólnego mianownika (NWD) (z algorytmem Euklidesa)

Poniższy przykład ilustruje również, jak jest używany w prostej strukturze pętli.

Bez użycia funkcji zdefiniowanej przez użytkownika:

int main() { 
 int reszta = 1;
 int a1, b1, a2, b2;
 vexcodeInit();
 a1 = a2 = 20;
 b1 = b2 = 64;
 while(reszta > 0){
  reszta = a1 % b1 ;
  a1 = b1;
  b1 = reszta;
 }
 Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d”, a2, b2, a1);

 a1 = a2 = 60;
 b1 = b2 = 200;
 while(reszta > 0){
  reszta = a1 % b1 ;
  a1 = b1;
  b1 = reszta;
 }
 Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d”, a2, b2, a1);
}

Korzystanie z funkcji zdefiniowanej przez użytkownika:

int getGCD(int a, int b){
 int reszta = 1;
 while(reszta>0){
  reszta = a % b ;
  a = b;
  b = reszta;
 }
 zwraca a;
}

int main() { 
 vexcodeInit();
 Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(20, 64));
 Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d”,getGCD(60, 100));
}

Oto kolejność przepływu logicznego z funkcji wywołującej main():

Próbka: Uśrednij zbiór liczb

float doAverage(int n1, int n2, int n3){
 float średnia = (n1 + n2 + n3)/3;
 średnia zwrócona;
}

int main() { 
 int n1, n2, n3;
 Brain.Screen.print("średnia(%d, %d, %d) = %d”, 10, 20, 30); 
 doŚrednia(10, 20, 30);

 n1=10; n2=20; n3=40;
 Brain.Screen.print("średnia(%d, %d, %d) = %d”, n1, n2, n3);
 doAverage(n1, n2, n3);
}

Przykład: Włącz robota, aby mógł kontynuować pracę ze zmienną wartością enkoderów

void reportMotionValues(){
 Brain.Screen.printAt(5,100, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
  LeftMotor.position(rev),
  Lewa pozycja silnika (stopnie));
}

void goStraight(float totalEnc, float vel){
 LewySilnik.resetPosition();
 LeftMotor.setVelocity(50,0, procent);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, true); return; } int main() { int enc=1000; // >0: do przodu, <0: do tyłu vexcodeInit( ); for(int i=0; i<10; i++){ enc *= -1; goStraight(enc, 100); Brain.Screen.printAt(5,60, "Gotowe"); reportMotionValues(); //to opóźnienie jest przeznaczone tylko dla Ciebie, abyś mógł zobaczyć te działania. //Nie musisz tutaj umieszczać opóźnienia. czekaj (2000, ms); } }

Jak widać, umożliwienie robotowi poruszania się do przodu i do tyłu z różną liczbą razy jest prawie niemożliwe; ponieważ można go określić tylko w czasie wykonywania.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: