Konfiguracja 4-silnikowego układu napędowego w VEXcode Pro V5

Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode Pro V5, polecenia jazdy i skrętu nie pojawią się w opisie poleceń, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

Możesz skonfigurować tylko jeden układ napędowy na projekt.

Jeśli konfigurujesz układ napędowy bez czujnika żyroskopowego, kliknij tutaj. 

W tym artykule domyślne wartości w Ustawieniach układu napędowego dotyczą Clawbota VEX V5.


Dodanie układu napędowego

robot-config-window.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Konfiguracja robota, aby otworzyć okno Konfiguracja robota. Projekt musi być otwarty, aby można było użyć okna Konfiguracja robota.

robot-config-add-device.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

robot-config-drivetrain-4motor.png

Wybierz „Układ napędowy 4-silnikowy”.

nogyrov5text.png

Wybierz, do których portów podłączone są lewe silniki, prawe silniki i czujnik żyroskopowy w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

Uwaga: Czujnik żyroskopowy jest podłączony do 3 Port przewodowy nie Smart Port.

Wybierz_Gotowe.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do okna konfiguracji robota.

Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian zostały wprowadzone do urządzenia i nie będą częścią konfiguracji.


Zmiana numerów portów układu napędowego

imageofsettings.png

Możesz zmienić numer portu dla lewych silników lub prawych silników w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu okna Ustawienia układu napędowego.

collagenumb2.png

Wybierz inny port w oknie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na niebieski. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru koła układu napędowego

saveandchangewheel.png

Możesz zmienić rozmiar kół dla układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.


Zmiana przełożenia układu napędowego

przekładnia.png

Możesz zmienić przełożenie dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.


Odwracanie układu napędowego

bieg wsteczny.png

Okno ustawień układu napędowego umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

usuniętyt.png

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu okna.


Wymiana wkładu przekładni

kasetav5text.png

Okno ustawień układu napędowego umożliwia również zmianę wkładu zębatego.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: