Konfiguracja 4-silnikowego układu napędowego w VEXcode V5

Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode V5, bloki jazdy i skrętu nie pojawią się w przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

Możesz skonfigurować tylko jeden układ napędowy na projekt.

Jeśli konfigurujesz układ napędowy bez czujnika żyroskopowego, kliknij tutaj.

Oto różne opcje konfiguracji 4-silnikowego układu napędowego bez żyroskopu:

  • Dodawanie układu napędowego
  • Zmiana numerów portów układu napędowego
  • Zmiana rozmiaru koła układu napędowego
  • Zmiana rozstawu kół w układzie napędowym
  • Zmiana rozstawu osi układu napędowego
  • Zmiana przełożenia układu napędowego
  • Cofanie układu napędowego
  • Usuwanie układu napędowego
  • Wymiana wkładu zębatego

W tym artykule wartości domyślne w ustawieniach układu napędowego dotyczą Clawbota VEX V5.


Dodawanie układu napędowego

roboconfigbutton.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

DodajUrządzenie.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

select4DTmotor.png

Wybierz „Układ napędowy 4-silnikowy”.

motorall.png

Wybierz, do których portów podłączone są lewe silniki, prawe silniki i czujnik żyroskopowy w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

Uwaga: Czujnik żyroskopowy jest podłączony do 3 Port przewodowy nie Smart Port.

dtconfigured.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian zostały wprowadzone do urządzenia i nie będą częścią konfiguracji.


Zmiana numerów portów układu napędowego

dyskportnumb.png

Możesz zmienić numery portów dla lewych silników lub prawych silników w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcje.

portselection.png

Wybierz inny port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru koła układu napędowego

koło.png

Możesz zmienić rozmiar kół dla układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.


Zmiana rozstawu kół w układzie napędowym

dtratio.png

Możesz zmienić rozmiar rozstawu kół dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane pod „Szerokość toru”. Rozstaw kół jest miarą między środkiem lewego przedniego koła a środkiem przedniego prawego koła.


Zmiana przełożenia układu napędowego

zmianadT.png

Możesz zmienić przełożenie dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.


Cofanie układu napędowego

revdt.png

Ekran opcji umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

usuniętyt.png

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.


Wymiana wkładu zębatego

kartridż.png

Ekran Opcje umożliwia również zmianę wkładu zębatego.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus