Konfiguracja 4-silnikowego układu napędowego w VEXcode V5

Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode V5, bloki jazdy i skrętu nie pojawią się w przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

Możesz skonfigurować tylko jeden układ napędowy na projekt.

Jeśli konfigurujesz układ napędowy bez czujnika żyroskopowego, kliknij tutaj.

W tym artykule domyślne wartości w Ustawieniach układu napędowego dotyczą Clawbota VEX V5.


Dodanie układu napędowego

roboconfigbutton.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

DodajUrządzenie.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

select4DTmotor.png

Wybierz „Układ napędowy 4-silnikowy”.

motorall.png

Wybierz, do których portów podłączone są lewe silniki, prawe silniki i czujnik żyroskopowy w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

Uwaga: Czujnik żyroskopowy jest podłączony do 3 Port przewodowy nie Smart Port.

dtconfigured.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian zostały wprowadzone do urządzenia i nie będą częścią konfiguracji.


Zmiana numerów portów układu napędowego

dyskportnumb.png

Możesz zmienić numery portów dla lewych silników lub prawych silników w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcje.

portselection.png

Wybierz inny port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru koła układu napędowego

koło.png

Możesz zmienić rozmiar kół dla układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.


Zmiana rozstawu kół układu napędowego

dtratio.png

Możesz zmienić rozmiar rozstawu kół dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane pod „Szerokość toru”. Rozstaw kół jest miarą między środkiem lewego przedniego koła a środkiem przedniego prawego koła.


Zmiana przełożenia układu napędowego

zmianadT.png

Możesz zmienić przełożenie dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.


Odwracanie układu napędowego

revdt.png

Ekran opcji umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

usuniętyt.png

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.


Wymiana wkładu przekładni

kartridż.png

Ekran Opcje umożliwia również zmianę wkładu zębatego.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: