Konfigurowanie 4-silnikowego układu napędowego (bez żyroskopu) w VEXcode V5

Kiedy zaczynasz programować za pomocą VEXcode V5, bloki Drive i Turn nie pojawią się w Toolboxie, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

W każdym projekcie można skonfigurować tylko jeden układ napędowy.

Jeśli konfigurujesz układ napędowy z czujnikiem żyroskopowym, kliknij tutaj .

W tym artykule domyślne wartości w Ustawieniach układu napędowego dotyczą Clawbota VEX V5.


Dodanie układu napędowego

roboconfigbutton.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

Dodaj urządzenie.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

wybierz4DTmotor.png

Wybierz „Układ napędowy 4-silnikowy”.

wybór portu.png

Wybierz, do których portów podłączone są lewe i prawe silniki w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

confignogyroselect.png

Wybierz „No Gyro”, aby wyłączyć żyroskop.

NoGyroDone.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.


Zmiana numerów portów układu napędowego

PortNumberChange.png

Możesz zmienić numery portów dla lewych lub prawych silników w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcje.

collageofroboconfig.png

Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru kół układu napędowego

WheelSizeChange.png

Możesz zmienić rozmiar kół układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.


Zmiana rozstawu kół układu napędowego

trackwidthinchmm.png

Rozmiar rozstawu kół układu napędowego można zmienić, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane w obszarze „Szerokość rozstawu kół”. Rozstaw kół to pomiar pomiędzy środkiem lewego przedniego koła a środkiem prawego przedniego koła.


Zmiana rozstawu kół układu napędowego

Wheel_base.png

Możesz zmienić rozmiar rozstawu osi układu napędowego, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane w obszarze „Rozstaw osi”. Rozstaw osi to pomiar pomiędzy osią przednią i tylną.


Zmiana przełożenia układu napędowego

NoGyroGearRatio.png

Możesz zmienić przełożenie układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.


Odwracanie układu napędowego

NoGyroReverseDrivetrain.png

Ekran Opcje umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

usuwaniebottom.png

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.


Wymiana wkładu przekładni

NoGyroGearCartridge.png

Ekran Opcje umożliwia także wymianę wkładu przekładni.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: