Zmiana zmiennych w VEXcode Pro V5

Zmiana zmiennej to złożone pytanie, jeśli chodzi o języki programowania obiektowego, takie jak C++. W tym artykule poznasz podstawy zmiany zmiennych, w tym const i lwartość koncepcje.

Czym jest ta „stała” przed typem danych?

const int PI = 3,14159;

const” to bardzo ważny kwalifikator. Powinieneś użyć tego kwalifikatora dla zmiennych, które nigdy nie powinny się zmieniać.


Koncepcja wartości L lub wartości R

Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

int X = 1, Y = 3;	
X = Y + 1; // Dobra		
Y + 1 = X; // NIEPOPRAWNE!

Klucz dotyczy wartości L:

  • Zmienna do modyfikacji musi być umieszczona po lewej stronie operatora „=”.
  • Wyrażenie operacji powinno znajdować się po prawej stronie operatora „=”.

Wartość R:

  • Zasadniczo wszelkie inne wyrażenia.

Uwaga: chociaż poniższe jest poprawne składniowo, jest złe:

dlaczegocantvarbechanged.png

Wyjście: X = 20; Y = 20;

Poza tym, gdy kompilator wyświetla ostrzeżenie, zawsze powinieneś je dokładnie przejrzeć. Nigdy nie jest dobrym pomysłem, aby to zignorować.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: