Czym są zmienne?

Zmienne są jak pojemniki, które coś przechowują. Każdy „typ” kontenera ma zestaw właściwości, w tym rozmiar i rodzaj zawartości, którą może pomieścić.

Dwa atrybuty, które powinieneś znać:

Rodzaje

Każda zmienna musi mieć „typ”. W tym artykule omówimy tylko podstawowe typy — char, short, int, long, long long, float i double.

Pierwotny typ danych może przechowywać tylko wartości skalarne, bez wymiaru. Wybór właściwego typu ma kluczowe znaczenie, ponieważ typ wpływa na sposób przechowywania zmiennej.

Deklaracje

Zmienne muszą być zadeklarowane/utworzone przed użyciem.

np.

int wysokość;
liczba zmiennoprzecinkowa;

Inicjalizacja oznacza wstępne wypełnienie zmiennej wartością początkową:

np.

wysokość = 5,0;
kwota = 0,0;

Lub możesz wykonać zarówno deklarację, jak i inicjalizację razem:

int wysokość = 5,0;
liczba zmiennoprzecinkowa = 0,0;

Próbka:

długość wewnętrzna=5, szerokość=10;
Brain.Screen.print("Obwód %d od %d prostokąt = %d”,
długość, szerokość, (długość + szerokość)*2 );

Przykład pokazujący problemy z czymś, co nie zostało zainicjowane:

codenippet1.png

Próbka pokazująca nieważną deklarację:

codenippet2.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: