Podstawowa struktura projektu dla Twojego pierwszego projektu w VEXcode Pro V5

Bardzo podstawowy program V5 Text musi zawierać następującą podstawową strukturę programu:

#include "vex.h"
przy użyciu przestrzeni nazw vex;

vex::mózg Mózg;
int main() {
	// segmenty kodu przejdź tutaj
	zwróć 0;
}

ALE:
Gdy IDE V5 tworzy dla Ciebie projekt, domyślnie tworzy plik o nazwie robot-config.h. Ten plik zawiera już następujące elementy: mózg Mózg;

Dlatego nie powinieneś ponownie deklarować kolejnego wystąpienia „Mózgu” w swoim kodzie. Wszystkie poniższe przykłady zakładają następującą konfigurację szablonu:

Zakres: W tym dokumencie omówione zostaną prymitywne typy danych, podstawy ich używania, a także ostrzeżenia dotyczące typowych błędów .

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: