Tworzenie nowego projektu w VEXcode Pro V5

Uruchom VEXcode Pro V5

vd9peepL6w.png

Uruchom VEXcode Pro V5 za pomocą skrótu na pulpicie.

Otwórz menu dialogowe Nowy projekt

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.23.33_PM.png

Kliknij menu rozwijane Plik i wybierz przycisk Nowy.

Nazwij projekt

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.25.29_PM.png

Domyślnie nazwa projektu zostanie zapisana jako „MójProjekt1”. Zmień nazwę projektu i kliknij przycisk Utwórz.

UWAGA:Nazwa musi mieć mniej niż 21 znaków i nie może zawierać spacji.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: