Konfigurowanie 2-silnikowego układu napędowego (bez żyroskopu) w VEXcode Pro V5

Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode Pro V5, polecenia Jedź i Skręć nie pojawią się w Zestawie Poleceń, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

W każdym projekcie można skonfigurować tylko jeden układ napędowy.

Jeśli konfigurujesz układ napędowy z czujnikiem żyroskopowym, kliknij tutaj


Dodanie układu napędowego

plik-0BbnuX6XwG.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Konfiguracja robota, aby otworzyć okno Konfiguracja robota. Aby móc korzystać z okna Konfiguracja robota, projekt musi być otwarty.

plik-4Zb1DiFTc1.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

plik-dr9KdOXi4S.png

Wybierz „Układ napędowy”.

plik-ndkCYizd9G.png

Wybierz, do którego portu podłączony jest lewy i prawy silnik w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

plik-UM4aq2Nb6T.png

Wybierz „No Gyro”, aby wyłączyć żyroskop.

plik-RBlIjvzP8t.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji, lub „Anuluj”, aby wrócić do okna Konfiguracja robota.

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.

Uwaga: Jeśli nie konfigurujesz układu napędowego dla Clawbota lub Speedbota VEX V5, zobacz dodatkowe opcje poniżej.


Zmiana numerów portów układu napędowego

plik-pxia0jG8OT.png

Możesz zmienić numer portu lewego lub prawego silnika w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu okna Ustawienia układu napędowego.

plik-iuprGvN0jY.png

Wybierz inny port w oknie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na niebieski. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru kół układu napędowego

plik-ysOmfwsMiY.png

Możesz zmienić rozmiar kół układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Zmiana rozstawu kół układu napędowego

plik-UQIq7Elh8Y.png

Rozmiar rozstawu kół układu napędowego można zmienić, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane w obszarze „Szerokość rozstawu kół”. Rozstaw kół to pomiar pomiędzy środkiem lewego przedniego koła a środkiem prawego przedniego koła.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Zmiana przełożenia układu napędowego

plik-v44OVKmVP1.png

Możesz zmienić przełożenie układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Odwracanie układu napędowego

plik-PqVZVXUIxt.png

Okno Ustawienia układu napędowego umożliwia także odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

plik-KtNbXLt0qi.png

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” w dolnej części okna.


Wymiana wkładu przekładni

plik-yS6PJcbyBk.png

Okno Ustawienia układu napędowego umożliwia także wymianę wkładu przekładni.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: