Pobieranie i uruchamianie projektu w VEXcode Pro V5

Podczas programowania w VEXcode Pro V5, kompilacja projektu daje programiście narzędzie pomagające zidentyfikować błędy. Pobranie i uruchomienie projektu umożliwia robotowi otrzymanie kodu napisanego przez programistę.


Jak skompilować projekt

Kompilacja projektu daje programiście możliwość sprawdzenia błędów bez konieczności pobierania projektu do robota V5 Brain.

plik-vEvnAtFvxh.png

Kliknij ikonę Build, aby skompilować projekt.

plik-o7O3Ddyfyt.png

Jeśli w projekcie wystąpi błąd, przejrzenie zakładki „Problemy()” na dole pomoże określić, jakie to błędy i jak je ewentualnie naprawić.

UWAGA:Ikona kompilacji pojawi się tylko wtedy, gdy Robot Brain V5 nie jest podłączony do komputera.


Jak pobrać projekt

plik-yCfee48Uei.png

Wybierz slot, do którego projekt zostanie pobrany w V5 Robot Brain, klikając ikonę w ramce 1, aby otworzyć wszystkie dostępne sloty projektu i wybierz żądany slot.

plik-8OwudFlDUj.jpg

Podłącz V5 Robot Brain do komputera za pomocą kabla micro USB i włącz V5 Robot Brain.

plik-MZ5qyPGM46.png

Kliknij ikonę Pobierz obok ikony Informacje o urządzeniu, aby pobrać projekt do Robot Brain V5.

UWAGA: Po podłączeniu robota V5 Robot Brain do komputera ikona kompilacji zmienia się w ikonę pobierania.


Jak uruchomić i zatrzymać projekt

plik-vewQaW5mJd.png

Kliknij ikonę Uruchom, aby uruchomić projekt pobrany do V5 Robot Brain.

UWAGA: Ta metoda uruchomienia projektu działa tylko wtedy, gdy robot jest nadal podłączony do komputera i planuje się pozostać nieruchomo.

plik-sKRZXNwDHs.png

Jeśli robot ma prowadzić, zaleca się uruchomienie projektu z poziomu Robot Brain V5 po odłączeniu od komputera.

plik-BZOXpJKN1n.png

Naciśnij ikonę Stop, aby zatrzymać działanie projektu, gdy robot Brain V5 jest nadal podłączony do komputera.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: