Jak uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń w mózgu V5?

Dziennik zdarzeń w mózgu V5 może pomóc w rozwiązaniu problemu, sprawdzając przydatne informacje diagnostyczne. Dziennik zdarzeń będzie zawierał informacje, takie jak wykonanie projektu, pobieranie projektu lub działania związane z zatrzymaniem projektu.Dziennik zdarzeń rejestruje również zdarzenia sprzętowe, takie jak utrata połączenia kontrolera V5 z mózgiem V5, odłączanie urządzenia inteligentnego, a także wszelkie powiadomienia dotyczące baterii.

 

Aby uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń, najpierw włącz V5 Brain, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Po włączeniu V5 Brain wybierz menu Urządzenia.

Na ekranie Informacje o urządzeniach możesz wybrać ikonę mózgu:

A gdy pojawi się strona informacyjna dla Mózgu, wybierz „WIDOK” pod nagłówkiem „Dziennik zdarzeń”:

Dziennik zdarzeń zostanie teraz wyświetlony. Każdy element dziennika zdarzeń będzie wymieniony z sygnaturą czasową – sygnatura czasowa to czas, który upłynął od włączenia V5 Brain. Do przewijania komunikatów dziennika zdarzeń można użyć strzałek po prawej stronie ekranu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus