Tworzenie projektu umożliwiającego poruszanie się do przodu i do tyłu w VEXcode Pro V5

Ten program pokazuje, jak zaprogramować Clawbota V5, aby poruszał się do przodu i do tyłu za pomocą VEXcode Pro V5.

main.cpp

Jak to działa

Ten program używa polecenia driveFor(odległość, jednostki) do przejechania określonej odległości.

Jednostki odległości można określić za pomocą wartości numerycznej. Jednostki można określić, używając cali lub mm (milimetry).

Można użyć dodatniej wartości liczbowej, aby przesunąć robota do przodu, oraz ujemnej wartości liczbowej, aby przesunąć robota do tyłu.

Kroki wykonywane w programie:

  1. Układ napędowy przesunie się o sześć cali do przodu. 
  2. Program odczeka sekundę przed wykonaniem kolejnej linijki kodu.
  3. Układ napędowy będzie jechał sześć cali do tyłu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: