Krok 1: Zaloguj się na swoje zarejestrowane konto VEX.

UWAGA: Zarejestruj konto VEX lub zaloguj się na swoje istniejące konto.

Krok 2: Znajdź ROBOTC for VEX Robotics wśród pobrań oprogramowania.

 • Kliknij ROBOTC for VEX Robotics 4.x, aby rozpocząć pobieranie.

UWAGA: ROBOTC to aplikacja tylko dla komputerów z systemem Windows.

Krok 3: Zlokalizuj i uruchom instalator, jeśli został pobrany.

 • Przejdź do kroku 4, jeśli uruchomiony jest instalator. Jeśli instalator został pobrany, kontynuuj tutaj.
 • Znajdź plik instalacyjny ROBOTCforVEX w folderze Pobrane lub w alternatywnej lokalizacji, w której plik został zapisany.
 • Kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.

UWAGA: do zainicjowania instalacji mogą być wymagane uprawnienia .

Krok 4: Kliknij Dalej w Kreatorze instalacji.

 • Kliknij przycisk „Dalej”, gdy pojawi się okno Kreatora instalacji.

Krok 5: Zaakceptuj umowę licencyjną.

 • Kliknij, aby zaakceptować warunki.
 • Naciśnij dalej by kontynuować.

Krok 6: Wybierz miejsce docelowe.

 • Zmień miejsce zapisania pliku w preferowanym folderze docelowym i kliknij Dalej.

UWAGA: ROBOTC zostanie domyślnie zainstalowany w folderze Program Files na dysku C.

Krok 7: Wybierz typ instalacji.

 • Wybierz opcję Kompletna konfiguracja i kliknij Dalej.

UWAGA: Zaawansowani użytkownicy mogą wybrać konfigurację niestandardową.

Krok 8: Zainstaluj ROBOTC.

 • Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć proces instalacji.

Krok 9: Pozwól instalatorowi dokończyć instalację.

UWAGA: Kilka okien, w tym czarne okna wiersza polecenia, pojawi się podczas procesu instalacji.

Krok 10: Zaakceptuj instalację portów VEX Robotics.

 • Kliknij Instaluj w dowolnym monicie z prośbą o potwierdzenie instalacji portów VEX Robotics.

Krok 11: Zezwól na instalację nowego oprogramowania urządzenia.

 • Kliknij Zainstaluj, aby umożliwić firmie VEX Robotics Inc. zainstalowanie oprogramowania urządzenia.

Krok 12: Zakończ instalację.

 • Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora InstallShield.

Krok 13: Sprawdź, czy ROBOTC został pomyślnie zainstalowany.

UWAGA: ROBOTC powinien znajdować się na liście dostępnych programów, a na pulpicie powinny być widoczne dwie ikony skrótów. Jeden skrót dotyczy graficznego ROBOTC, języka programowania opartego na blokach, podczas gdy drugi skrót dotyczy tekstowego języka programowania ROBOTC.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: