Krok 1: Pobierz instalator ROBTC, klikając tutaj.

Krok 2: Znajdź i uruchom instalator.

 • Przejdź do kroku 3, jeśli uruchamiasz instalator. Jeśli instalator został pobrany, kontynuuj tutaj. 
 • Zlokalizuj plik instalacyjny ROBOTCforVEX w folderze Pobrane lub w alternatywnej lokalizacji, w której plik został zapisany.
 • Kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.

UWAGA: Do rozpoczęcia instalacji mogą być wymagane uprawnienia. 

Krok 3: Kliknij Dalej w Kreatorze instalacji.

 • Kliknij przycisk „Dalej”, gdy pojawi się okno Kreatora instalacji.

Krok 4: Zaakceptuj umowę licencyjną.

 • Kliknij, aby zaakceptować warunki.
 • Naciśnij dalej by kontynuować.

Krok 5: Wybierz miejsce docelowe.

 • Zmień miejsce zapisania pliku w preferowanym folderze docelowym i kliknij Dalej.

UWAGA: ROBOTC zostanie domyślnie zainstalowany w folderze Program Files na dysku C.

Krok 6: Wybierz typ konfiguracji.

 • Wybierz opcję Pełna konfiguracja i kliknij Dalej.

UWAGA: Zaawansowani użytkownicy mogą wybrać konfigurację niestandardową.

Krok 7: Zainstaluj ROBOTC.

 • Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć proces instalacji.

Krok 8: Pozwól instalatorowi dokończyć instalację.

UWAGA: Podczas procesu instalacji pojawi się kilka okien, w tym czarne okna wiersza poleceń. 

Krok 9: Zaakceptuj instalację portów VEX Robotics.

 • Kliknij opcję Instaluj w przypadku monitów z prośbą o potwierdzenie instalacji portów VEX Robotics.

Krok 10: Zezwól na instalację nowego oprogramowania urządzenia.

 • Kliknij opcję Instaluj, aby umożliwić firmie VEX Robotics Inc. zainstalowanie oprogramowania urządzenia.

Krok 11: Zakończ instalację.

 • Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Kreatora InstalacjiShield.

Krok 12: Sprawdź, czy ROBOTC został pomyślnie zainstalowany.

UWAGA: ROBOTC powinien znajdować się na liście dostępnych programów, a na pulpicie powinny być widoczne dwie ikony skrótów. Jeden skrót dotyczy graficznego ROBOTC, który jest językiem programowania opartym na blokach, podczas gdy drugi skrót dotyczy tekstowego języka programowania ROBOTC.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: