Korzystanie z czujnika żyroskopowego VEX IQ (1. generacji)

Żyroskop jest powszechnie używany do nawigacji. Śledząc, jak szybko i w którą stronę obraca się robot, może określić kierunek, w którym zwrócony jest robot.

Poniższy artykuł obejmie:

 • Opis czujnika żyroskopowego
 • Jak działa czujnik żyroskopowy
 • Typowe zastosowania czujnika żyroskopowego
 • Czujniki żyroskopowe w robocie wyczynowym


Czujnik żyroskopowy VEX IQ jest zawarty w zestawie VEX IQ Super, ale można go również kupić tutaj.


Opis czujnika żyroskopowego

Czujnik żyroskopowy może być używany do utrzymania prostej jazdy robota, a także do wykonywania dokładnych skrętów. Jeśli chcesz, aby robot pojechał w określone miejsce, a następnie zawrócił i wrócił do tego samego miejsca, musisz poruszać się prosto, aby uzyskać dokładną odległość, skręcić dokładnie o 180 stopni, a następnie jechać z powrotem prosto na tę samą odległość. Czujnik żyroskopowy sprawia, że trzymanie się prosto i skręcanie jest bardzo dokładne.

Ten czujnik mierzy własny obrót wokół osi. Za każdym razem, gdy ten czujnik zostanie obrócony w kierunku wskazanym przez symbol na górze, mierzy kąt skrętu. Zwracana miara jest wyrażona w stopniach zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jak wskazuje zakrzywiona strzałka na górze czujnika, wartości rosną, gdy czujnik żyroskopowy obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wartości zmniejszają się, gdy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 


Jak działa czujnik żyroskopowy

Czujnik żyroskopowy wykrywa tylko ruchy zgodne lub przeciwne do ruchu wskazówek zegara na osi wskazanej na górze czujnika. Jeśli więc żyroskop jest zamontowany poziomo pośrodku robota, nie wykrywa, czy robot jest pochylony w dół czy w górę na zboczu, o ile żyroskop nie obrócił się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie wykrywa również, czy robot jest przechylony lub pochylony na jedną stronę, o ile nadal jest zorientowany do przodu. Jednak czujnik żyroskopowy można zamontować na boku robota lub na manipulatorze, co pozwoliłoby mu mierzyć przechylenie. 


Typowe zastosowania czujnika żyroskopowego

Czujniki żyroskopowe są zintegrowane z wieloma elementami technologii, w których ważna jest znajomość orientacji urządzenia lub stabilizacja obiektu.

Niektóre typowe zastosowania w życiu codziennym to:

 • Czujniki żyroskopowe są zintegrowane z małymi pojazdami silnikowymi, które umożliwiają osobie kontrolowanie prędkości poprzez pochylanie się do przodu i do tyłu, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności pojazdu.
 • Czujniki żyroskopowe są używane do stabilizacji dużych statków, a także pociągów jednoszynowych, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i ładunkom na nich.
 • Czujniki żyroskopowe służą do pomiaru ruchu w niektórych podręcznych urządzeniach elektronicznych, takich jak piloty do gier wideo.

Niektóre typowe zastosowania czujnika żyroskopowego z robotem VEX IQ obejmują:

 • Wykrywanie, czy robot skręcił w lewo czy w prawo

 • Wykrywanie, czy robot przechyla się w górę lub w dół, montując go z boku robota

 • Utrzymanie prostej jazdy
 • Wykonywanie dokładnych skrętów

Czujniki żyroskopowe w robocie wyczynowym

Czujnik żyroskopowy może być ważny przy programowaniu robota do zawodów. Żyroskop jest szczególnie ważny podczas programowania na okres autonomiczny, kiedy robot musi wykonywać zadania bez udziału człowieka.

Czujnik żyroskopowy może ulepszyć robota wyczynowego w następujący sposób:

 • Czujnik żyroskopowy może wykryć, w którym kierunku i jak daleko robot obrócił się od punktu początkowego.
 • Czujnik żyroskopowy może wykryć, czy robot przechyla się w górę lub w dół, montując go z boku robota.
 • Czujnik żyroskopowy może być używany do wykrywania stanu jednego z komponentów robota (np. ramienia w górę, ramienia w dół itp.) poprzez zamontowanie go na manipulatorze lub przystawce.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: