Kalibracja kontrolera VEX IQ (1. generacji)

Krok 1: Uwięź kontroler.

Podłącz jeden koniec kabla uwięzi do wyłączonego mózgu robota VEX IQ z naładowaną baterią robota VEX IQ, a drugi koniec do kontrolera.

Posłuchaj „kliknięcia”, gdy kabel uwięzi jest włożony do kontrolera i Brain, aby upewnić się, że kabel kabla jest dobrze podłączony.

Krok 2: Włącz mózg.

Sprawdź, czy kontroler jest podłączony, zauważając ikonę połączenia w prawym górnym rogu ekranu, obok ikony stanu baterii.

Krok 3: Przejdź do Ustawień: Kalibracja kontrolera.

Naciśnij przycisk X, aby przejść do ekranu Ustawienia.

Naciśnij strzałkę w dół do opcji Kalibruj kontroler i wybierz ją, naciskając przycisk Sprawdź.

Krok 4: Poruszaj joystickami.

Poruszaj obydwoma joystickami po pełnym okręgu. Po zakończeniu naciśnij dowolny przycisk na mózgu lub kontrolerze.

Krok 5: Sprawdź i zapisz kalibrację.

Naciśnij przycisk Sprawdź, aby zapisać kalibrację lub naciśnij przycisk X, aby anulować i powrócić do menu Ustawienia.

UWAGA: Po naciśnięciu przycisku Sprawdź, aby zapisać kalibrację, Mózg wyda dźwięk wiwatujący.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus