Kalibracja kontrolera – IQ (1. gen.)

Krok 1: Uwiąż kontroler.

Podłącz jeden koniec kabla uwięzi do wyłączonego mózgu robota VEX IQ z naładowanym akumulatorem robota VEX IQ, a drugi koniec do kontrolera.

Posłuchaj „kliknięcia”, gdy kabel Tether jest podłączony do kontrolera i Brain, aby potwierdzić, że kabel Tether jest bezpiecznie podłączony. 

Krok 2: Włącz mózg.

Sprawdź, czy kontroler jest podłączony, zauważając ikonę połączenia w prawym górnym rogu ekranu, obok ikony żywotności baterii.

Krok 3: Przejdź do Ustawień: Kalibruj kontroler.

Naciśnij przycisk X, aby przejść do ekranu Ustawienia.

Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Kalibruj kontroler i wybierz ją, naciskając przycisk Sprawdź.

Krok 4: Poruszaj joystickami.

Poruszaj obydwoma joystickami po pełnym okręgu. Po zakończeniu naciśnij dowolny przycisk na Brain lub kontrolerze. 

Krok 5: Sprawdź i zapisz kalibrację.

Naciśnij przycisk Sprawdź, aby zapisać kalibrację lub naciśnij przycisk X, aby anulować i powrócić do menu Ustawienia.

UWAGA: Po naciśnięciu przycisku Sprawdź w celu zapisania kalibracji Brain wyda dźwięk wiwatujący.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: