Użytkownicy mogą otwierać projekt w VEXcode IQ na różne sposoby:

  • Otwieranie istniejącego projektu za pomocą „Otwórz” w menu Plik
  • Używając „Otwórz ostatnie” w menu Plik, aby wybrać ostatni projekt
  • Otwieranie przykładowego projektu za pomocą „Przykłady” w menu Plik

Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz istniejący projekt, wybierając „Otwórz” z menu Plik.

Następnie użyj interfejsu systemu Windows, aby nawigować i otwierać istniejący projekt


Otwieranie niedawnego projektu

Otwórz listę ostatnich projektów z menu Plik.

Następnie wybierz ostatni projekt, aby go otworzyć.


Otwieranie przykładu

Otwórz selektor przykładowych projektów z menu Plik.

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

Uwaga: Podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus