Otwieranie projektu bloków VEXcode IQ w systemie Windows

Użytkownicy mogą otwierać projekty w VEXcode IQ na różne sposoby.


Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz istniejący projekt, wybierając „Otwórz” z menu Plik.

Następnie użyj interfejsu Windows, aby nawigować i otwierać istniejący projekt


Otwieranie najnowszego projektu

Otwórz listę ostatnich projektów z menu Plik.

Następnie wybierz najnowszy projekt, aby go otworzyć.


Otwieranie przykładu

Otwórz przykładowy wybór projektów z menu Plik.

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

Uwaga:Podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: