Tworzenie nowego projektu bloków w VEXcode IQ

Nowy projekt Blocks otwiera się za każdym razem, gdy uruchamiasz VEXcode IQ. Ale możesz także otworzyć nowy projekt Blocks lub Text po uruchomieniu VEXcode IQ.

Uwaga: podczas rozpoczynania nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.


Otwórz szablon

szablon_config.png

Szablony posiadają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z predefiniowaną konfiguracją urządzenia.

IQ_open_example.png

Otwórz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.

Screen_Shot_2021-09-22_at_3.05.02_PM.png

Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.

Uwaga: Szablony powiązane z kompilacjami VEX IQ (2. generacji) będą oznaczone niebieskim wskaźnikiem w lewym górnym rogu ikony szablonu.


Otwórz pusty projekt

new_blocks_iq.png

Otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt Blocks”, aby otworzyć nowy projekt Blocks.

nowy_tekst_IQ.png

Aby otworzyć nowy projekt tekstowy, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: