Pobieranie projektu bloków do wybranego gniazda w VEXcode V5

VEX V5 Brain posiada osiem miejsc do przechowywania pobranych programów. Możesz wybrać, którego slotu chcesz użyć, ustawiając slot w VEXcode V5.

Ikona slotu znajduje się obok nazwy projektu.

Wybierz ikonę Slot, aby zmienić slot, do którego chcesz pobrać projekt w VEX V5 Brain.

Wybierz przycisk Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego miejsca. Należy pamiętać, że pobranie spowoduje zastąpienie poprzedniego programu korzystającego z wybranego slotu.

Uruchom swój program wybierając go z menu głównego VEX V5 Brain. Nazwa projektu pojawi się także w menu głównym, aby pomóc zapamiętać, który program jest używany.

Uwaga: Na ekranie menu głównego widoczne są tylko gniazda 1, 2 i 3. W przypadku programów pobieranych do gniazd 4-8 najpierw wybierz folder „Programy”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: