VEX V5 Brain ma osiem gniazd do przechowywania pobranych programów. Możesz wybrać, którego gniazda chcesz użyć, ustawiając go w VEXcode V5.

Ikona Slot znajduje się obok nazwy projektu.

Wybierz ikonę Slot, aby zmienić gniazdo, do którego chcesz pobrać projekt w VEX V5 Brain.

Wybierz przycisk Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego gniazda. Pamiętaj, że pobranie zastąpi poprzedni program korzystający z wybranego slotu.

Uruchom swój program, wybierając go z menu głównego VEX V5 Brain. Nazwa projektu pojawi się również w menu głównym, aby pomóc przypomnieć sobie, które gniazdo programu jest używane.

Uwaga: Ekran menu głównego pokazuje tylko boksy 1, 2 i 3. W przypadku programów, które są pobierane do gniazd 4-8, najpierw wybierz folder „Programy”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: