Otwieranie projektu bloków VEXcode V5 na Chromebooku

Podczas pracy w VEXcode V5 istnieje kilka sposobów na otwarcie projektu na Chromebooku.


Otwórz istniejący projekt

plik.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

otwórz.png

Wybierz „Otwórz” z menu rozwijanego.

lokalizacja_i_projekt.jpg

Otworzy się menu plików na urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Następnie wybierz żądany plik projektu bloku.

otwórz.jpg

Wybierz „Otwórz”.

2020-12-08_16-39-10.jpg

Twój projekt otworzy się w VEXcode V5.


Otwórz przykładowy projekt

plik.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

open_examples.png

Wybierz „Otwórz przykłady” z menu rozwijanego.

wybierz.png

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: szablony i przykładowe projekty są używane do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota do projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

pazur_bot.png

Ten projekt zawiera szablon Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu).

clawbot_project.png

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: