Zrozumienie kształtów bloków i ich znaczenia w VEXcode V5

VEXcode V5 ma bloki w kształcie puzzli, które łączą się nad lub pod sobą i służą do programowania. Seria połączonych bloków nazywana jest stosem. Istnieje pięć różnych kształtów klocków, a każdy kształt mówi o swojej roli w projekcie.

Kształt bloku Opis Przykłady bloków
Bloki kapeluszy Rozpocznij stos klocków i są ukształtowane tak, aby dołączyć klocki pod nimi.
Bloki stosu Wykonuj główne polecenia. Są ukształtowane tak, aby można je było przymocować nad lub pod innymi blokami stosu.
bloki logiczne Zwraca warunek jako prawdziwy lub fałszywy i mieści się w dowolnych blokach z sześciokątnymi (sześciostronnymi) danymi wejściowymi dla innych bloków.
Bloki reporterskie Raportuj wartości w postaci liczb i mieści się w dowolnych blokach z owalnymi danymi wejściowymi dla innych bloków.
C bloki Zapętl blok(i) w nich lub sprawdza, czy warunek jest prawdziwy czy fałszywy. Są ukształtowane tak, aby mocować bloki stosu powyżej, poniżej lub wewnątrz nich.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: