Zmiana rozmiaru bloku w VEXcode V5

Możesz powiększyć lub zmniejszyć bloki w obszarze roboczym, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

Użyj przycisków w prawym dolnym rogu obszaru roboczego. 

  • Użyj ikony +, aby powiększyć bloki.
  • Użyj ikony -, aby zmniejszyć bloki.
  • Użyj ikony =, aby wyśrodkować bloki projektu w obszarze roboczym.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: