Tworzenie nowego projektu w VEXcode V5

Nowy projekt Blocks otwiera się za każdym razem, gdy uruchamiasz VEXcode V5. Ale możesz również otworzyć nowy projekt blokowy lub tekstowy po uruchomieniu VEXcode V5.

Uwaga: podczas rozpoczynania nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został zapisany już.


Otwórz szablon

Konfig.png

Szablony mają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z ustaloną konfiguracją urządzenia.

open_examples.png

Otwórz menu Plik i wybierz „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.

Cloawbot_2_motor_w_gyro.png

Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, szablon może być użyty do szybkiego rozpoczęcia nowego projektu.


Otwórz pusty projekt

Nowy_projekt_bloków.png

Otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt blokowy”, aby otworzyć nowy projekt blokowy.

nowy_projekt_tekstowy.png

Aby otworzyć nowy projekt tekstowy, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: