Najlepsze praktyki dotyczące żywotności baterii VEX IQ (1. generacji).

Ładuj akumulatory robota, kiedy tylko pozwala na to czas.

  • Ładuj akumulator robota, gdy nie jest on używany.
  • Wszystkie akumulatory zapasowe należy przechowywać w pełni naładowane i gotowe przed ich przechowywaniem, aby można było ich użyć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. 

Odłącz akumulator robota od mózgu robota VEX IQ, gdy nie jest używany

  • Ściśnij zatrzask na końcu akumulatora robota i lekko wypchnij go z modułu Brain, jeśli nie jest używany, ale ładowanie nie jest konieczne.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: