Zrozumienie plików nagłówkowych w VEXcode Pro V5

plik-u9eJremTT2.jpg

Składnia VEXcode Pro V5 C++ zawiera plików nagłówkowych , które są przydatne w Twoim projekcie.

plik-o6GYnderD6.jpg

Ten plik nagłówkowy zawiera bibliotekę poleceń potrzebnych do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami VEX.

UWAGA: Podczas kodowania robota nie należy usuwać żadnej z tych linii kodu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: