Zrozumienie zasad składni i wytycznych w VEXcode Pro V5

Nauka korzystania z VEXcode Pro V5 C++ jest podobna do nauki każdego innego rodzaju języka. Istnieją zasady i wytyczne dotyczące składni VEXcode Pro V5, tak jak istnieją unikalne zasady gramatyczne dla różnych języków. Dwie ważne zasady to wielkość liter i wielkość liter. Reguły te ułatwiają czytanie programów. Poniżej znajduje się przykład programu VEXcode Pro V5.

Program składa się z instrukcji dla robota. W tym przykładzie instrukcja kieruje układem napędowym (urządzeniem), aby przejechał (polecenie) do przodu o 200 mm (parametry). Podczas pisania instrukcji obowiązują następujące zasady.

Wielkie litery są ważne. Urządzenia w VEXcode Pro V5 powinny być zawsze pisane wielkimi literami. Oto kilka przykładów urządzeń: kontroler, silnik i żyroskop.

Camel Wielkość liter jest używana w nazwach poleceń w celu identyfikacji części wyrazów. Polecenie driveFor byłoby jednym z przykładów tej konwencji nazewnictwa w VEXcode Pro V5. W przypadku wielbłąda polecenie musi być zapisane jako jedno słowo i nie może zaczynać się od dużej litery.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: