Aktualizacja oprogramowania układowego mózgu V5

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w Mózgu V5 jest pierwszym krokiem do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Mózgu. Jeśli Twój Brain nie łączy się z VEXcode V5, sprawdź stan oprogramowania układowego i zaktualizuj, jeśli to konieczne.  

Co to jest oprogramowanie układowe?

Ten system operacyjny został w całości napisany przez VEX Robotics i wykorzystuje elastyczność i moc sprzętu VEX do różnorodnych potrzeb edukacyjnych i rygorów konkurencji. Brain automatycznie wyśle najnowsze aktualizacje do dowolnego podłączonego do niego urządzenia V5.

 


Jak zaktualizować oprogramowanie układowe mózgu V5?

Aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne V5 Brain, wykonaj czynności opisane w w tym artykule.

nieaktualny.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: