Używanie podkładek i przekładek V5

Podkładki i elementy dystansowe to pręty o różnej grubości z centralnym otworem, zwymiarowane tak, aby wał lub śruba mogły z łatwością przejść przez otwór.

Głównym celem podkładek dostępnych w systemie VEX EDR jest zapewnienie połączenia pomiędzy elementem stacjonarnym a elementem obrotowym w celu zmniejszenia tarcia. Na przykład, gdy podkładka jest umieszczona na wale pomiędzy łożyskiem wału a kołnierzem wału, zmniejsza ona tarcie pomiędzy łożyskiem stacjonarnym a kołnierzem wału przymocowanym do wału, zapewniając pomiędzy nimi swobodnie obracający się element.

Przekładki mają wiele zastosowań. Jednym z celów jest to, że można zastosować elementy dystansowe, aby zachować odstęp między dwoma elementami. Ta przestrzeń może być potrzebna, aby element taki jak kołowrotek nie ocierał się o sąsiednią metalową konstrukcję lub elementy dystansowe mogły zapewnić przestrzeń pomiędzy elementami na wale. Na przykład umieszczenie elementów dystansowych pomiędzy rolkami wlotowymi na wale może zapewnić bardziej efektywny wlot elementów gier konkursowych.

Rolka wlotowa
plik-vY4kYfM6lT.jpg plik-rYwTUiVBvt.jpg 

Innym celem elementów dystansowych jest zapobieganie nadmiernemu dokręceniu śruby i nakrętki i odkształceniu montowanego elementu. Koła zębate i koła zębate z otworami montażowymi mają uformowaną piastę środkową, która wystaje dalej niż zęby koła zębatego lub koła łańcuchowego. W przypadku mocowania przekładni lub zębatki do koła lub metalowego elementu konstrukcyjnego, śruby należy przełożyć przez otwory montażowe zębatki/zębatki, a następnie na śruby nałożyć podkładkę dystansową, zanim wkręty zostaną wkręcone w koło lub metalowy element konstrukcyjny. Te dystanse muszą być co najmniej tak szerokie jak koło zębate lub piasta zębatki wystaje. Jeżeli tak się nie stanie, podczas dokręcania śruby nakrętką zabezpieczającą może dojść do nadmiernego dokręcenia śruby i zdeformowania przekładni lub zębatki.

Przykład mocowania przekładni z podkładkami do kawałka blachy konstrukcyjnej

plik-wveLvkcuDU.jpg

Dostępne podkładki i przekładki to:

Podkładki teflonowe są najcieńszymi z dostępnych podkładek/przekładek i mają niski współczynnik tarcia.

Podkładki stalowe są bardzo trwałe i są dobrą podkładką uniwersalną.

Plastikowe elementy dystansowe są dostępne w dwóch grubościach 4,6 mm i 8 mm. Te czarne podkładki dystansowe mają najmniejszą średnicę spośród dostępnych podkładek i idealnie nadają się do zastosowań, w których nie jest wymagana tak duża powierzchnia styku, np. na wale pomiędzy kołem a kawałkiem metalu konstrukcyjnego. Te elementy dystansowe sprawdzają się również dobrze do wypełniania przestrzeni na śrubie pomiędzy kawałkiem metalu konstrukcyjnego a kołem zębatym/kołem zębatym, gdy są one montowane razem, jak wspomniano powyżej.

Nylonowe podkładki dystansowe są dostępne w średnicach zewnętrznych ⅜” i 1⁄2”. Obie odmiany są dostępne w opakowaniach różnorodnych zawierających 4 różne grubości. Te elementy dystansowe sprawdzają się dobrze w zastosowaniach, w których potrzebne jest większe wsparcie z większej powierzchni styku, np. wypełnianie przestrzeni na wale pomiędzy wieżą a ramieniem robota.

Podkładki dystansowe o wysokiej wytrzymałości zostały zaprojektowane specjalnie dla wałów o dużej wytrzymałości. Plastikowe elementy dystansowe o dużej wytrzymałości są dostępne w zestawie elementów dystansowych o wysokiej wytrzymałości, który zawiera elementy dystansowe o 4 różnych grubościach. Podkładki dystansowe o dużej wytrzymałości mają środkowy otwór ukształtowany tak, aby pasowały do ​​wału o dużej wytrzymałości i nie będą się swobodnie obracać na wale.

Podkładka teflonowa Podkładka stalowa Podkładka z tworzywa sztucznego Nylonowa przekładka Element dystansowy o dużej wytrzymałości
plik-6ZMeKYOroI.jpg plik-xV1XdcXOcJ.jpg plik-3RfcrGuxGN.jpg plik-2vYCJVmrc6.jpg plik-OHTVQh3hlA.jpg

Uwaga: W konkursie robotyki VEX obowiązuje zasada gry dotycząca „śrub innych niż VEX”, która dopuszcza użycie dowolnych dostępnych na rynku śrub nr 4, nr 6, nr 8, M3, M3,5 lub M4 o długości do 2” (50,8 mm) ( nominalna) oraz dowolną dostępną w handlu nakrętkę, podkładkę i/lub element dystansowy (o długości do 2”/50,8 mm) pasujące do tych śrub

Na rynku dostępne są podkładki zabezpieczające, takie jak podkładki dzielone i podkładki zębate, których można używać z nakrętkami sześciokątnymi, aby zapobiec poluzowaniu się nakrętek. Ponadto w handlu dostępnych jest wiele innych typów i rozmiarów podkładek i elementów dystansowych.

Koła i inny sprzęt umożliwiający poruszanie się można kupić pod adresem https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/motion.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: