Uruchamianie Arcade Drive za pomocą kontrolera V5

Włącz kontroler V5

Naciśnij kwadratowy przycisk zasilania na środku kontrolera, aby go włączyć.

Skonfiguruj kontrolę kierowcy

Za pomocą przycisków strzałek podświetl ikonę programu Driver Control (podświetloną na obrazku).

Następnie naciśnij przycisk A, aby wybrać opcję Jedź.

Naciśnij ponownie przycisk A, aby wybrać opcję Uruchom.

W razie potrzeby naciśnij przycisk B, aby powrócić do poprzedniego menu.

Użyj joysticków do obsługi układu napędowego

  • Joysticki będą sterować silnikami układu napędowego w trybie arcade.
  • Przechylenie joysticków do przodu spowoduje przesunięcie robota V5 do przodu.
  • Przechylenie joysticków do tyłu spowoduje przesunięcie robota V5 do tyłu.
  • Przechylenie joysticków w lewo lub w prawo spowoduje, że Robot V5 wykona zwrot punktowy w wybranym kierunku.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: