Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera V5

Podłącz inteligentny kabel V5 do kontrolera V5.

Podłącz jeden koniec inteligentnego kabla V5 do jednego z inteligentnych portów znajdujących się na górze kontrolera V5.

Podłącz kontroler V5 do robota V5.

Podłącz drugi koniec inteligentnego kabla V5 do dowolnego otwartego portu inteligentnego w V5 Robot Brain.

Włącz swój mózg V5, jeśli nie jest jeszcze włączony.

Upewnij się, że Twój robot V5 Brain ma podłączony naładowany akumulator robota V5.

Naciśnij przycisk zasilania na Robot Brain V5, aby go włączyć, jeśli nie jest jeszcze włączony.

Potwierdź aktualizację oprogramowania.

Jeśli oprogramowanie układowe kontrolera V5 nie jest aktualne w stosunku do oprogramowania układowego robota V5, zobaczysz ten ekran.

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego kontrolera bezprzewodowego V5.

Możesz również zostać poproszony o zaktualizowanie zasobów kontrolera. Jeśli tak, naciśnij OK po raz drugi.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: