Kalibracja kontrolera V5

Włącz kontroler V5.

Użyj przycisków strzałek, aby przesunąć podświetlenie na ikonę Ustawienia.

Naciśnij przycisk A lub przycisk strzałki w dół, aby wybrać opcję Ustawienia.

Użyj przycisków strzałek, aby przejść w górę lub w dół, aby podświetlić opcję Kalibruj.

Następnie naciśnij przycisk A, aby go wybrać.

Użyj kciuków, aby przechylić joysticki na kontrolerze V5 tak daleko, jak to możliwe. Następnie przesuń je po pełnym okręgu ich pełnego zakresu ruchu.

Na tym zdjęciu lewy joystick został już skalibrowany i można to rozpoznać po znaczniku wyboru. Prawy nadal musi być taki, jak pokazano za pomocą okręgu strzałek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zobaczysz ten ekran, gdy oba joysticki zostaną skalibrowane.

Naciśnij przycisk A, aby ustawić kalibrację.

Zobaczysz ten ekran z prośbą o zaakceptowanie kalibracji.

Jeśli chcesz to zaakceptować, naciśnij przycisk A.

Jeśli chcesz ponownie skalibrować joysticki, naciśnij przycisk B.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: