Dokonywanie wyborów z ekranu głównego kontrolera V5

Włącz kontroler V5

Naciśnij kwadratowy przycisk zasilania na środku kontrolera, aby go WŁĄCZYĆ.

Aby wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Dokonaj wyborów na ekranie głównym

Za pomocą przycisków strzałek podświetl ikonę programu Driver Control (podświetloną na obrazie), ikonę menu programów (w środku) lub ikonę menu ustawień (po prawej).

Następnie naciśnij przycisk A, aby wybrać tę opcję. Możesz nacisnąć przycisk B, aby wrócić do poprzedniego menu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: