Zmiana motywu kolorów w V5 Brain

Włącz Robot Brain V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Stuknij ikonę Ustawienia wyróżnioną czerwonym prostokątem na powyższym obrazku.

Stuknij w ustawienie Motywu zaznaczone czerwonym prostokątem na obrazku po lewej stronie.

Wybierz żądany motyw.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: