Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

Włącz robota V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Wybierz ikonę Ustawienia

Stuknij ikonę Ustawienia podświetloną w czerwonym prostokącie na powyższym obrazku.

Wybierz ustawienie Obrót

Stuknij w ustawienie Obrót podświetlone w czerwonym prostokącie na powyższym obrazku.

Wybierz żądaną orientację.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: