Resetowanie oprogramowania V5 Brain do wartości domyślnych

Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony.

Naładuj akumulator robota V5 i podłącz go do mózgu robota V5, aby móc go włączyć.

Stuknij ikonę Ustawienia.

Wybierz ikonę Ustawienia, dotykając jej, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Kliknij Resetuj ustawienia.

Wybierz opcję resetowania ustawień u góry prawej kolumny.

Stuknij OK na ekranie Potwierdź.

Stuknij OK, aby przywrócić ustawienia domyślne po wyświetleniu tego ekranu.

Wszystkie ustawienia fabryczne powinny zostać przywrócone.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: